SvFF & varumärke

Svenska Fotbollförbundet är en medlemsorganisation för Sveriges fotbollsföreningar. Vi startade 1904 och är idag den samlade och enande kraften för att göra svensk fotboll, svensk futsal och svensk beach soccer attraktiv, tillgänglig och framgångsrik för alla.

Men vi ser oss inte bara som ett nationellt förbund för idrott, utan också som en samhällsaktör. Det vi gör, från gräsrot till landslag, bidrar till ett bättre samhälle genom att vi står upp för tolerans och allas lika möjligheter. På det viset har vår organisation en viktig roll att spela i samhället; en roll som vi tar på största allvar. Vi gör skillnad även utanför planen. 

Vi har en värdegrund som bygger på allas lika värde och att alla människor som vill ska kunna vara aktiva i en förening – med allt vad det innebär av kamratskap, organisation, trygghet och socialt lärande.  

Vi har ett starkt varumärke och vi driver initiativ inom många olika områden. Vi ser i mätningar att nära samarbeten där vi driver gemensamma frågor stärker uppfattningen om både fotbollen och de företag vi samarbetar med.  

Vår varumärkesportfölj är bred, våra landslag är välkända och folkkära. Vi är säkra på att vi tillsammans med just ditt företag, oavsett vilken bransch ni verkar inom, hittar former för ett samarbete som är givande för båda parter.

Våra varumärkens grafiska uttryck återfinns i vår designmanual, som hittar du här: