Bli en viktig spelare för Nationalsporten!

Det är något alldeles speciellt med fotboll. Det finns ingen annan idrott som skapar lika stort intresse, känslor och diskussioner på så många olika nivåer - från matchen mellan de hastigt ihopsamlade kompisgängen i förskoleåldern, till de professionella stjärnorna som möts på världens förnämsta arenor.

Fotboll engagerar - Fotboll berör

Svensk fotboll har haft medvind de senaste tio åren, både på internationell, nationell och på lokal nivå. Fast det är klart; i ett land där var nionde (!) person är medlem i en fotbollsförening, sviktar inte fotbollsintresset i första taget. 

Men fotbollsrörelsen sätter ständigt upp nya mål, det finns alltid mycket som kan göras bättre. Trots att fotbollen är en stor svensk folkrörelse, är våra kommersiella samarbeten viktiga för att behålla vår attraktionskraft till kommande generationers publik och spelare.

Sedan slutet av 90-talet har vi fört samman vår profilstarka idrott med lika profilstarka företag. Dessa långsiktiga samarbeten har varit mycket lyckosamma och strategin är fortsatt densamma: att se till att samtliga aktörer i och kring svensk fotboll blir vinnare. Det ska tydligt löna sig att associeras med svensk fotboll!