Remissvar på skärpta regler för sammankomster

SvFF har idag överlämnat sina synpunkter på regeringens föreslagna förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

SvFF:s remissvar framhåller bland annat att det kan ifrågasättas om den föreslagna begränsningen av grundlags­skyddade fri- och rättigheter är ändamålsenlig och proportionerlig.
Begränsningen får rimligen inte användas på ett sådant sätt att den förbjuder eller begränsar en riskminimerad verksamhet (t ex publik vid fotbollsmatcher) i syfte att vara ”normgivande” för andra verksamheter, där det finns verkliga problem, men som regeringen inte kan reglera i förordning.

Remissvaret är framtaget i samråd med SEF och EFD.