Link

Idrotten ska styras mer jämställd

Svenska idrottsförbund startar under våren ett arbete för jämställdhet i idrottsrörelsens styrelser. Projektet ”Sätt bollen i rullning” genomförs med stöd av stiftelsen Allbright. Arbetet sker i form av en styrelseutbildning för ökad jämställdhet. – Vi måste börja med styrelserna. De formar ju villkoren för både enskilda idrottare och föreningar, säger Annika Grälls som är projektansvarig och ledamot i SvFF:s förbundsstyrelse.

Idrotten ska bli mer tillgänglig för fler. Här är jämställdhet ett nyckelord. Därför inleder de tre svenska idrottsförbunden för fotboll, handboll och basket projektet att främja jämställt styrelsearbete inom idrotten.

– Flickor, pojkar, kvinnor och män ska alla ha samma förutsättningar att utöva idrott. Det kräver att alla våra styrelser lär sig att tänka och agera jämställt. Och det är bra att vi börjar med oss som har det yttersta ansvaret, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande i förbundsstyrelsen Svenska Fotbollförbundet.

Målet är att alla ska få samma förutsättningar att inta ledande positioner inom idrottsrörelsens breda verksamhet.

– Utbildningen är skräddarsydd för idrotten och dess särskilda utmaningar, med utgångspunkt från beprövad pedagogik och aktuell forskning, säger Amanda Lundeteg, vd stiftelsen Allbright.

Arbetet med att ta fram utbildningen sker under våren 2021, med lansering och de första utbildningstillfällena inplanerade redan till hösten 2021.

Jämställdhet är en förutsättning för en långsiktigt hållbar idrott och dess roll hela samhället, påpekar förbunden.

– Vi måste börja med styrelserna. De formar ju villkoren för både enskilda idrottare och föreningar. Därför är det viktigt att skapa bättre förutsättningar för både kvinnor och män att inta och stanna kvar på ledande positioner inom idrotten, säger Annika Grälls, projektansvarig och ledamot i Svenska Fotbollsförbundets förbundsstyrelse.