Vintern och pandemin håller greppet om oss!

Idag är det måndagen den 1 februari och första månaden på nyåret har redan passerat. Januari var tog du vägen?

Äntligen börjar dagarna bli lite längre och drömmen om en mer normal fotbollssäsong infinner sig, även om pandemin och vintern är långt ifrån över. Sakta men säkert pressas dock det stora vårdbehovet på våra sjukhus tillbaka och vaccineringen är påbörjad. Det borde väl ändå kunna tolkas som goda och positiva tecken?

Vi är inte där ännu, men låt oss hoppas att 2021 blir betydligt bättre än 2020

För ett år sedan var Corona och Covid-19 relativt obekant och under några hektiska dagar i mars månad förändrades allt i så väl i själva livet som inom idrotten. Vi, inom idrotten, visade då prov på stort ansvarstagande och en flexibilitet som är beundransvärd. Föreningsledare sliter fortfarande mycket hårt med både verksamhet och ekonomi. Håll ut och kämpa på för förhoppningarna är ändå att det kommer att vända. Vi är inte där ännu, men låt oss hoppas att 2021 blir betydligt bättre än 2020.

Myndigheterna sliter med svåra överväganden för alla verksamheter. Vi tycker dock att vi inom fotbollen och andra idrotter där vi bedriver yrkesmässig verksamhet har blivit negativt särbehandlade. Vi gnäller nu inte över det, men har stora förhoppningar om att vi ska bli bättre tillgodosedda när det gäller publikfrågorna under 2021. OM och NÄR pandemin släpper sitt grepp vill vi välkomna publik till våra anläggningar igen. Vi är beredda att på ett ansvarsfullt och smittsäkert sätt klara detta precis som vi med våra strikta protokoll kunde klara tävlingssäsongen 2020. Ser framemot en synnerligen konstruktiv dialog med Folkhälsomyndigheten i denna fråga.

Normalt sett innebär januari en ganska lugn start på fotbollssäsongen. I det avseendet har januari 2021 inte varit något undantag. Vi brukar ha landslagsturnéer, men de har inte genomförts i år.

Digitalt förbundsmöte 20 mars

Jag har varit i Solna ett par dagar och då framförallt för förbundsstyrelsens första möte för kalenderåret. Vi hade många spännande frågor på agendan och bland dessa förstås förberedelser inför förbundsmötet den 20 mars. Förhoppningarna var ett fysiskt möte i Stockholm med bland annat utdelning av förtjänstmedaljer. Det blir inte så. Mötet i mars blir digitalt och vi hoppas istället att kunna bjuda in medaljörerna från såväl 2020 som 2021 till ett senare tillfälle. Kanske till en match i höst där vi har möjlighet att bjuda in publik. Funkar inte det får det bli en mastodontutdelning 2022 med medaljutdelning för tre år!

Vi beslutade också om ett av årets viktigaste möten, den så kallade ordförandekonferens där våra distrikt tillsammans med förbundets ledning, våra intresseorganisationer och kommittéordföranden samlas under ett antal dagar för att jobba med strategiska framtidsfrågor. Det är mycket önskvärt att vi kan ha detta möte fysiskt och vi brukar ju försöka samordna det med ett mästerskap. Vi bedömer det som olämpligt att förlägga detta möte utomlands och för att vara på säkra sidan, hoppas vi, planeras det till Sverige och i augusti månad. Ser oerhört mycket framemot detta möte. Då ska vi bland annat prata vidare om projektet Ökad Samverkan mellan distrikt och förbund. Ett spännande arbete som ska skapa en bättre organisation för den här delen av svensk fotboll.

Syftet, som vi alla är överens om, är att genom ökad samverkan frigöra resurser från administration till mer förenings- och fotbollsutveckling.

Så här skrev jag i julbloggen för en dryg månad sedan och det gäller i högsta grad fortfarande:

"2018 fattade Förbundsmötet beslut om Strategi 2018 -2022. Under rubriken Förbundsutveckling fattade Svensk Fotboll beslutet att en av våra strategiska inriktningar under perioden är att utveckla en optimerad organisation för svensk fotboll. Vi har tillsammans påbörjat ett sådant spännande arbete. Det är ingen annan än vi tillsammans som håller i taktpinnen och det är naturligtvis en förmån att få vara delaktig i detta arbete. Spännande, intressant och utvecklande. Syftet, som vi alla är överens om, är att genom ökad samverkan frigöra resurser från administration till mer förenings- och fotbollsutveckling. Planen är att vi ska kunna ta ett beslut på Förbundsmötet 2022, men pandemin har gjort att vi tyvärr i alltför liten utsträckning kunnat ha fysiska möten.

Har vi bråttom? Nja, SvFF bildades 1904, SDF är omkring 100 år gamla. Vi vet att med all säkerhet så ska en ny organisation leva länge. Vi har respekt för tidsaspekten och det viktigaste är att alla ska kunna känna trygghet kring att vi vill värna tid och möjlighet till samtal i fysiska möten. Just nu spelar pandemin oss stora spratt.

Flera distrikt har motionerat till förbundsmötet kring oro för lokal förankring och vill därför bredda utredningsuppdraget samt utöka projektgruppen. Båda dessa delar kommer att hanteras av Förbundsstyrelsen, ja beslut om att utöka Projektgruppen har vi redan tagit.

Jag känner mig oerhört trygg i att det finns stor önskan om Ökad Samverkan och att vi alla är ense om att det behövs mer resurser till Fotbolls- och Föreningsutveckling. Låt oss gemensamt fortsätta resan för att nå dessa ambitioner."

Njut av vintern och ladda för en spännande fotbollssäsong 2021.

Karl-Erik