En majoritet kvinnor i styrelsen efter förbundsmötet

Svenska Fotbollförbundets 117:e årsmöte hölls i digital form under lördagen. Karl-Erik Nilsson omvaldes som ordförande på två år och ska nu leda en till stora delar ny förbundsstyrelse under den kommande mandatperioden, en styrelse som för första gången i förbundets historia har en majoritet kvinnliga ledamöter.

– Förbundet bildades 1904 och i år, 2021, vid vårt andra digitala årsmöte någonsin, så fattade vi beslut om att tillsätta en styrelse som har kvinnor i majoritet. I det avseendet var det ett minnesvärt förbundsmöte, säger Karl-Erik Nilsson och fortsätter:

– Årets förbundsmöte var ett bra möte i positiv anda. Spänstiga debatter om hur vår organisation ska se ut framåt, men också en väldigt stor samsyn om vad som är våra viktiga frågor, hur vi ska hantera vår ekonomi och vår verksamhet.

Förbundsstyrelsen kommer efter lördagens möte se ut enligt följande:

  • Karl-Erik Nilsson, ordförande, omval 2 år
  • Bert Andersson, ledamot Götalandsdistrikten, omval 2 år
  • Nina Lindström, ledamot Svealandsdistrikten, nyval 2 år
  • Lena Wallgren, ledamot Norrlandsdistrikten, nyval 2 år
  • Jens T. Andersson, ledamot Svensk Elitfotboll, nyval 2 år
  • Suzanne Hällström, ledamot Svensk Elitfotboll, nyval 2 år
  • Annika Grälls, ledamot Elitfotboll Dam, omval 2 år

Lars Ekholmer, Stockholms FF, var också nominerad som kandidat till Svealandsdistriktens stol, men Nina Lindström, Södermanlands FF, valdes med stor majoritet.
Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Bert Andersson till vice ordförande.

Ekonomi och verksamhet

SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand och ekonomichefen (CFO) Kjell Sahlström redogjorde under förbundsmötet för årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2020 samt budget och verksamhetsplan för 2021.

2020 var ett speciellt år där verksamheten inom svensk fotboll precis som samhället i stort påverkades av den rådande pandemin. Att nämna här är bland annat de stora intäktsbortfallen det inneburit att tvingas spela herrlandslagets hemmalandskamper utan publik.
Årets resultat – minus 20,2 miljoner före disponering av ändamålsbestämda medel – får ändå ses som hyggligt efter omständigheterna, vilket bland annat hjälpts upp av statligt kompensationsstöd, omdisponeringar av UEFA-bidrag och stöd från FIFA.

I budgetarbetet för 2021 har pandemin – till skillnad från ifjol – varit en känd faktor att beakta, vilket underlättat planeringen, men naturligtvis innebär det fortsatt kärva tider ekonomiskt och verksamhetsmässigt, allt beroende på hur länge pandemin fortgår.

– Det är klart att det har varit ett påfrestande år 2020 för svensk fotboll, precis som för många andra verksamheter, men vi har ändå kunnat justera och korrigera de avvikelser som har uppstått på ett ansvarsfullt och bra sätt där vi inte har behövt ställa in något av ekonomiska skäl, däremot har vi ju tvingats ställa in en hel del aktiviteter av smittskyddsskäl, säger Håkan Sjöstrand.

– Vi har över 50 miljoner i uteblivna publikintäkter, vilket är en stor post. Samtidigt betyder inställda aktiviteter också lägre kostnader, men inte i samma utsträckning. Nu går vi in i ytterligare ett år där vi får räkna med begränsade möjligheter till publik på våra landskamper, vilket naturligtvis kommer att påverka oss, säger Håkan Sjöstrand.

– Jag vill också framhålla den fina dialog vi haft med våra samarbetspartners, som såklart har brottats med liknande utmaningar som de vi har haft under 2020. Våra samtal och förhandlingar har fallit ut väl och vi har också lyckats knyta till oss några nya partners till 2021, vilket är glädjande.

– 2021 blir ett tufft år, men det ska vi ta oss igenom och vi vidtar de nödvändiga åtgärder som behövs. Men det finns möjligheter också. Skulle vi till exempel nå sportsliga framgångar i sommarens EM skulle det betyda välkomna extrapengar, men det är naturligtvis inget vi kan budgetera för, säger Sjöstrand.

Se årsredovisningen i sin helhet på sidorna 36-59 i verksamhetsberättelsen.

Organisationsöversyn – projektet Ökad samverkan i fotbollsrörelsen

Den fråga som tog mest tid i anspråk och som debatterades livligast under årets förbundsmöte var översynen av svensk fotbolls organisation, som utreds inom ramen för projektet Ökad samverkan i fotbollsrörelsen.

Förbundsmötet enades efter diskussionerna om följande:

  • att uppdra till Förbundsstyrelsen att, i nära dialog med alla SDF och övriga berörda intressenter inom svensk fotboll, fortsätta utredningsarbetet och komplettera utredningsmaterialet med fler alternativ till det nu pågående ”huvudspåret” som går under arbetsnamnet ”Större och starkare SDF”,
  • att efter fortsatt utredningsarbete under år 2021, på Förbundsmötet 2022 presentera de olika möjliga alternativ som har utretts för att skapa en optimerad organisation för svensk fotboll, samt
  • att uppdra till Förbundsstyrelsen att senast den 15 september 2021 redovisa en ny tidplan

– Ett stort antal motioner inkomna, under mina år har det aldrig varit så många. De visar på ett stort engagemang och jag tycker att förbundsmötet lyckades skapa en fin kompromiss kring det här och det innebär att vi med kraft också kan fortsätta arbetet och diskussionen om organisationen mellan distrikt och förbund, säger Karl-Erik Nilsson.

– Det finns inga krav på att utredningen ska avbrytas, tvärtom. Man är orolig för tidsaspekten, jag har stor respekt för det, coronasituationen har skapat helt andra förutsättningar för att bedriva arbetet och vi ska se till att vi känner trygghet kring det allihop. Och att man vill spegla fler alternativ när man gör en så här stor förändring, det tycker jag känns ganska normalt. De att-satser som presenterades och det vi blev överens om här på mötet, det känns som en styrka när vi nu kliver vidare i det fortsatta arbetet, säger Karl-Erik Nilsson.

Tre nya hedersledamöter

Som en av de sista punkterna vid förbundsmötet hedrades de mångåriga styrelseledamöterna Jörgen Eriksson, Rose-Marie Frebran och Lars-Christer Olsson genom att väljas till hedersledamöter.

– Tre ledamöter som har varit involverade under mycket, mycket lång tid i förbundsstyrelsearbetet i olika roller. Dessutom slutar Örebro läns ordförande Anette Karhu efter några år i styrelsen. Stort tack till alla fyra för fantastiskt arbete och gott kamratskap, det blir stor saknad efter de som slutar. Samtidigt blir vi nu ett nytt gäng som ska gripa oss an det som väntar och det blir spännande att börja samarbeta i en ny konstellation som ska föra svensk fotboll framåt, säger Karl-Erik Nilsson.

Läs mer: