SvFF:s första hållbarhetsrapport

Svenska Fotbollförbundet presenterade samband med årsmötet sin första hållbarhetsrapport.

Rapporten redovisar SvFF:s arbete inom miljö, sociala förhållanden/personal, antikorruption och mänskliga rättigheter, och är granskad av revisorer som en del av verksamhetsberättelsen.

Varför har SvFF gjort en hållbarhetsrapport?

- Det är obligatoriskt enligt Årsredovisningslagen för företag och organisationer med en nettoomsättning över 350 miljoner kronor att skriva en hållbarhetsrapport. Dessutom vill vi vill skapa och ge förståelse av vår verksamhets arbete och riskhantering inom de fyra områdena miljö, sociala förhållanden, antikorruption och mänskliga rättigheter, säger SvFF:s chef för Hållbarhet & CSR, Sevana Ghadimi.

Vad har SvFF lärt av processen?

- Vi har lärt oss en hel del om hur vi ska hantera de här frågorna både bret inom fotbollsrörelsen och inom Svenska Fotbollförbundets egen verksamhet. Det har också varit ett bra sätt att sätta upp mål som vi kommer att arbeta med att uppnå under 2021, säger Sevana.

>> SvFF:s hållbarhetsrapport 2020