Reboot: Fotbollsprojektet som ska ge sysselsättning

I maj börjar den första upplagan av Reboot – football for jobs igång i Göteborg, Motala, Norrköping och Umeå, en helt ny utbildningssatsning från Svenska Fotbollförbundet. Gemensamt för dessa fyra orter är att de alla har utsatta och idrottssvaga områden. Projektet riktar sig till främst unga som står utanför arbetsmarknaden, men även nyanlända och långtidsarbetslösa.

Vi hoppas och tror att vi från fotbollen ska kunna bidra med relevanta kunskaper och självförtroende som innebär att deltagarna tar sig ur långvarig arbetslöshet.

Under projektets gång kommer deltagarna att få ta del av ett utbildningspaket som innehåller arbetsmarknadskunskap, fotbollens tränar- och domarutbildningar, föreningskunskap, individuell studievägledning och fysisk aktivitet samt praktik hos fotbollsföreningar, skolor och ute i näringslivet.

- Jag är otroligt stolt över att svensk fotboll vill och kan vara med och bidra till ett bättre samhälle. Jag är övertygad om att våra modeller och metoder kan vara till nytta även utanför fotbollsplanen. Vi hoppas och tror att vi från fotbollen ska kunna bidra med relevanta kunskaper och självförtroende som innebär att deltagarna tar sig ur långvarig arbetslöshet. Vår idé om laget och en gemenskap kommer vara en viktig del i vår metod för att bidra till ökad sysselsättning, säger Caroline Waldheim, ansvarig för samhällskontakter och EU-stöd på SvFF.

Föreningsliv leder till ökad sysselsättning

Reboot ska öka möjligheterna till sysselsättning för tjejer och killar som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, bidra till deras utveckling och stärka deras arbetslivserfarenhet genom praktikmöjligheter. I förlängningen handlar projektet om att ta fram en metodmodell där utbildningsinsatser tillsammans med fotbollens erfarenheter av ledarskap och föreningsliv leder till ökad sysselsättning i samhället.

- Det känns både tryggt och inspirerande att veta att vårt kompetenta och engagerade projekt-team står redo att ta emot, uppmuntra och stimulera deltagarna till att ta nästa steg i sin personliga utveckling. För mig är det ett verkligt privilegium att få vara en del av Reboot-laget, säger Mats Andersson, Nationell Projektledare av Reboot på Svenska Fotbollförbundet.

"Hjälp till vettig sysselsättning med fotbollens hjälp"

Reboot är en satsning som SvFF gör i samarbete med Göteborgs Fotbollförbund, Östergötlands Fotbollförbund och Västerbottens Fotbollförbund. Projektet finansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden som stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

- Det har varit en spännande och lärorik resa när svensk fotboll för första gången har ansökt om EU-stöd från en av EU:s strukturfonder. Men nu fortsätter utmaningen. Nu ska vi se till att genomföra ett så bra projekt att vi kan få spridningseffekter i nästa steg men framförallt se till att skapa möjligheter för tjejer och killar till en vettig sysselsättning med fotbollens hjälp, avslutar Caroline.

Projektets huvudmål när utbildningen är klar är att deltagarna kommit i sysselsättning i form av arbete, utbildning eller närmat sig arbetsmarknaden. Reboot - football for jobs drar igång i början av maj och pågår till om med april 2022.