Plus 10 000 - 10 röster i 10 dagar

I 10 dagar kommer 10 kvinnliga ledare att prata utifrån sin roll inom fotbollsrörelsen och om hur vi kan bli ännu fler kvinnor i ledarroller på och utanför fotbollsplanen. Hur ställer vi frågan? Hur ser förutsättningarna ut? Hur behåller och utvecklar vi de tjejer och kvinnor som redan idag finns i fotbollsrörelsen? Dessa frågor tillsammans med en hel del annat kommer 10 rösterna att skriva om framöver i deras egna ’’female tribune’’.

Plus 10 000 är ett rikstäckande initiativ för att öka antal kvinnor som ledare och tränare inom fotbollen. Målet är att rekrytera minst Plus 10 000 fler tjejer och kvinnor inom fotbollen till år 2022, utifrån nuläge skulle detta innebära tre till fyra ledare per förening.

Från och med den 6 maj kommer dessa rubriker att uppmärksammas;