10 röster i 10 dagar - Styrelserummet

I 10 dagar kommer 10 kvinnliga ledare utifrån sin roll i fotbollsrörelsen berätta om hur vi kan bli ännu fler kvinnliga ledare på och utanför fotbollsplanen, men även om utmaningarna kvinnliga ledare står inför varje dag! Röst #2 Jennie Wecksell 29 år, Styrelseledamot BK Forward dam och herr.

Agenter, amerikanska proffsligan, snygga fotbollsskor, strukturerade träningar, drömmar, passion, motivation - allt från två unga tjejers liv och deras väg till professionella fotbollsspelare.

Det var när jag som 11-åring såg filmen ”Skruva den som Beckham” som jag började drömma. Jag visste att jag kunde, jag behövde såklart jobba hårt och målinriktat, men en dag skulle jag spela professionell fotboll. Så blev det också. Efter att jag spelat sex år i Damallsvenskan, som är rankad femte bästa ligan i världen, kände jag att jag ville ge vidare mina kunskaper och erfarenheter till andra tjejer som likt mig själv är passionerade för fotbollen. Efter två år som tränare för ett damlag fick jag frågan om att anta rollen som styrelsemedlem i en av Örebros största ungdomsföreningar på pojksidan. Av föreningens 400 aktiva spelare är endast 45 av dom flickor. Hur tänkte jag där i mitt val? Just precis av den anledningen, här kan jag göra skillnad!

 

Drömmar är viktigt! Genom att skapa förutsättningar för barn och unga att våga drömma, att ge dem möjlighet att träna på lika villkor oavsett kön, etnicitet eller annan diskrimineringsgrund är inte givet idag år 2021.

Trots att det är en förutsättning för en framgångsrik utveckling av föreningslivet. Utvecklingsarbetet i fotbollsföreningarna runt om i Sverige värnar främst om barns, och kanske i synnerhet pojkars, idrottande. Det är allmänt känt att pojkar får bättre träningstider, mer engagemang från ledare och föräldrar. Det arrangeras dessutom fler cuper och andra initiativ i större utsträckning för pojkar än för flickor. Det är emellertid inte så konstigt då det var männen som fått chansen att grunda föreningarna och dess utförande under 1900-talet. Detta har följaktligen gett bittra eftersmaker i form av manliga normer och strukturer som än idag präglar vår föreningsidrott.

När jag fick frågan ifall jag ville vara med på resan att driva jämställdhetsarbetet och utveckla möjligheten för flickors idrottande, kände jag att jag bara måste anta utmaningen. Att sitta i styrelsen i en förening som beskrivs som en av Sveriges största talangfabriker kan ses som ett kvitto på att ungdomsarbetet bedrivs med en systematik som levererar vad fotbollssverige efterfrågar. En förening som gör mycket med lite ekonomiska resurser där en förklaring är de oslipade diamanterna som finns i upptagningsområdet. Ett område som ses som ett av Sveriges mest segregerade. Så med den vetskapen i bagaget får det mig att tänka vidare att det finns många oslipade diamanter på flicksidan som förtjänar att få rätt resurser. Hur häftigt vore det inte att den nästa talang som fortsätter att sätta forward på kartan är en tjej?

#Inblickblågult

Inom ramen för initiativet Plus 10 000 bjuder vi in till ett webbinarium söndagen den 16 maj kl. 19.00-20.00. Programmet gästas av inspirerande personer som på olika sätt arbetar för att fler kvinnor ska anta ledarroller inom svensk fotboll.

Anmäl dig till #inblickblågult redan idag!

Att som ung tjej verka i en mansdominerad sport och dessutom inta en position i en tidigare homogen styrelsegrupp skulle bli en utmaning. Inte minst för styrelsemedlemmarna valde jag att tänka! Under det gånga året har jag förstått att min kompetens varit efterfrågad. Mina åsikter och infallsvinklar som jag delgett under mötena har påverkat arbetet i positiv bemärkelse. Det är alltid lika kul att ej godkänna dagordningen för att poängtera att punkten om dam- och flickfotbollsfrågorna behöver flyttas upp i stället för att alltid hamna sist. Jag har fortfarande förhoppningar att en vacker dag kommer jag godkänna dagordningen utan inflikningar, haha! Eller ett annat tillfälle som jag minns särskilt väl var vid diskussionen kring vilka arbetsuppgifter våra sommarjobbare skulle ha. Diskussionen kom in i ett skede där det under tidigare år varit problem då de manliga sommarjobbarna misskött uppdraget i kiosken. Förslag på åtgärd var att flickorna i stället kan jobba inom kioskverksamheten då dom är ”duktigare på sånt där”. Jag förstår tanken och det fanns inget illa menat, utan återigen gav sig gamla normer och strukturer tillkänna. Hur var det egentligen med lika lön för lika arbete?

”Det var i BK Forward som min tro att bli bäst skapades”

Begreppet mod är ett ord som är värt att stanna upp vid. Modet att våga fråga varför vissa strukturer upprätthålls. Att peka ut att de finns. Att jag frågar varför vissa beslut har fattats, eller varför så få flickor spelar fotboll i föreningen trots det enorma upptagningsområdet som finns till förfogande för rekrytering. Genom att ofta ställa frågan varför har det gett mig insikter i att det skapar utrymme för reflektion i rummet. För att knyta an till de manliga normer och strukturer som nästintill gjutits in i väggarna, kan man märka små fragment som nu börjar luckras upp. Och med den reflektionen så kan jag bestämt konstatera att det inte finns någon i min förening som vill ha olikheter när det kommer till förutsättningar mellan könen, snarare tvärtom! Styrelsen vill få fler tjejer att spela fotboll hos oss och att dessa tjejer därmed ges möjligheten att få drömma. För även om filmen ”Skruva den som Beckham” har passerat bäst-före-datum för de tjejer som spelar idag, så är min målsättning att våra tjejer i framtiden kommer blicka tillbaka och tänka ”Det var i BK Forward som min tro att bli bäst skapades”!

/Jennie Wecksell, Styrelseledamot BK Forward dam och herr.