10 röster i 10 dagar - VD:n

I 10 dagar kommer 10 kvinnliga ledare utifrån sin roll i fotbollsrörelsen berätta om hur vi kan bli ännu fler kvinnliga ledare på och utanför fotbollsplanen, men även om utmaningarna kvinnliga ledare står inför varje dag! Röst #1 Cecilia Safaee 29 år, Grundare och VD Futebol dá força Foundation.

“Min bästa spelare blev gravid när hon var 13 år, så vi gör inte lika många mål, vinner inte lika många matcher - det är ett problem för mig som fotbollstränare.” Det blev startskottet till Futebol dá força Foundation, en stiftelse som utbildar fotbollstränare till att bli en katalysator för att stärka tjejers rättigheter och möjligheter, så att de kan forma sin egen framtid - på fotbollsplanen och vidare i livet. Jag ville ta tillvara på och katalysera drivkraften passionen och handlingskraften hos fotbollstränare. Att få dem att vilja utvecklas och vinna nästa match, till att också främja tjejers självkänsla, ledarskap och hälsa. Jag ville förändra de attityder och normer som hindrar tjejer från att nå sin fulla potential långt utanför fotbollsplanen. 

Jag startade Futebol dá força i Mocambique, långt från vårt svenska konstgräs, föreningsliv och knattefotboll. När vi drog igång 2012 fanns det endast 10 registrerade tjej- och damlag.

Idag engagerar vi över 500 tjejfotbollslag med över 15.000 tjejer som varje vecka spelar fotboll i vårt nationella seriespel, som idag utgör en grundpelare i det mocambikanska skolsystemet. Idag fortsätter 90% av våra fotbollstjejer i skolan, jämfört med mindre än 50% av tjejer i Mocambique som inte spelar fotboll med oss. Bland våra fotbollstjejer är det endast 0,04% som tvingas till barnäktenskap, jämfört med 14% i samma åldersgrupp 8-16 år i landet i stort. 

Såklart en verklighet vitt skild från hur vi har det i Sverige. Men när jag kom tillbaka till Sverige från Mocambique första gången 2013 slogs jag av likheterna som trädde fram när jag pratade med tjejer runt om i landet. Jag träffade bland annat fyra tjejer, de enda deltagarna i ett fotbollsprojekt för tjejer i en förort till Stockholm. Jag frågade dem varför de bara var fyra tjejer. Svaret dröjde inte, utan tjejerna radade upp fem huvudsakliga anledningar till att andra tjejer inte kom. Det gjorde det också väldigt enkelt att ställa följdfrågan: “Okej, och vad behöver vi göra för att det ska komma 40 tjejer istället?” Svaret dröjde inte där heller. Det handlade om att hålla träningarna på en plats där tjejer och deras föräldrar kan känna sig trygga med aktiviteterna, att välja dag och tid utifrån vad som passar tjejerna och inte bara ge dem strötider och framförallt inte sent på kvällen, att inte sätta någon åldersgräns. De ville gärna ha en kvinnlig tränare. Helt genomförbara enkla åtgärder. 

#Inblickblågult

Inom ramen för initiativet Plus 10 000 bjuder vi in till ett webbinarium söndagen den 16 maj kl. 19.00-20.00. Programmet gästas av inspirerande personer som på olika sätt arbetar för att fler kvinnor ska anta ledarroller inom svensk fotboll.

Anmäl dig till #inblickblågult redan idag!

Efter mitt möte med tjejerna ringde jag föreningen som ansvarade för projektet - glad över att ha hittat så enkla åtgärder som kunde ge fler tjejer möjlighet att spela. Föreningen lovade att se över det. När jag kom tillbaka till Sverige nästa gång fyra månader senare och ringde upp en av tjejerna, Nora Wali, för att se hur det gick, var det enda som hade hänt att de fyra slutat spela. Samtalet med Nora fick mig att förstå att vi har stora utmaningar här på hemmaplan och att det oftast inte saknas lösningar - utan att viljan att lösa problemen. Nora blev uppriktigt förvånad över att jag kom ihåg henne, var genuint intresserad av hennes idéer och följde upp - hon hade aldrig varit med om att en vuxen som lovat att ringa tillbaka faktiskt gjorde det. Det fick mig också att inse vilken otroligt stor outnyttjad potential som finns hos alla de tjejer och kvinnor som fotbollen inte når. 

Vi höll vår första ledarskapsutbildning för kvinnliga fotbollstränare i Sverige i slutet av 2013 och har sedan dess arbetat tillsammans med Svenska Fotbollförbundet och distriktsfotbollförbund runt om i Sverige som ett komplement till fotbollens traditionella ledarutbildning för att göra svensk fotboll mer jämställd och inkluderande.

Idag är vi en stolt samarbetspartner till SvFF inom ramen för Plus 10 000, ett initiativ för att engagera fler tjejer och kvinnor inom fotbollen, och särskilt i olika typer av ledarskap. 

Vi driver idag ett nationellt nätverk av kvinnliga ledare inom fotbollen, varav ungefär hälften inte har en bakgrund i det traditionella föreningslivet, men som idag utgör en viktig del av det. Vi hjälper ledare och fotbollsföreningar att hålla i öppna fotbollsträningar; träningar som är öppna för tjejer oavsett fotbollsbakgrund, ålder, utan kostnad eller krav på medlemskap i förening och utan någon klädkod, som sker på en trygg plats med en trygg ledare, på samma dag och tid varje vecka - men en tid som är bestämd utifrån vad som passar tjejerna bäst. Egentligen bara det som Nora och hennes tre vänner föreslog. På så sätt kan vi fånga upp tjejer vars föräldrar inte tar med dem på den där första knatteträningen, oavsett bakgrund och hushållsekonomi och få dem att fortsätta spela fotboll upp i tonåren. 

I föreningen IFK Trollhättan, som tidigare inte hade någon tjejfotboll. Har man varje år sedan de första ledarna gick FDF:s ledarskapsutbildning hösten 2014, startat öppen fotboll - vilket lett till att nya tjejfotbollslag startat varje år då tjejerna inte nöjer sig med öppen fotboll utan vill bli ett “riktigt lag”. En utveckling möjlig tack vare den öppna fotbollens sänkta trösklar till föreningslivet. De som fortfarande säger att “det inte finns tjejer som vill spela fotboll”, kan besöka Charlotta Volkert i Borlänge eller Ilham Ahmed Abdallah i Växjö - bägge har över 100 tjejer varje vecka på sina öppna träningar.

Det senaste året har vi flyttat våra ledarskapsutbildningar online, och fortsatt utbilda 200 kvinnliga ledare trots att fotbollen på många håll stått stilla. Jag ska ärligt säga att jag var skeptisk till om det skulle gå att skapa samma trygga plats för djupa och personliga samtal kring ledarskap, hälsa och alla de frågor vi lyfter under utbildningen utöver Tränarutbildning C. Redan när vi höll första utbildningen digitalt i april 2020 blev jag helt överväldigad över styrkan i att mötas digitalt och hur vi genom videosamtal lyckas skapa samma värdefulla utbyte av erfarenheter, kan gå på djupet i svåra frågor och utvecklas tillsammans. 

"80 fotbollsutvecklare ska genomgå vår ledarskapsutbildning"

I distrikt som Norrbotten, Västerbotten och andra med stora avstånd har vi redan konstaterat att digital utbildning kommer göra det möjligt för oss att nå långt fler och stärka ledares kapacitet över hela distriktet på ett kostnads- och tidseffektivt sätt, som vi kommer fortsätta med även efter pandemin. Vi ser också hur vi genom att utbilda ledare digitalt kan nå fler yngre ledare och fler som är aktiva i andra roller än fotbollstränare, som ordförande, lagmammor och så vidare. Vilket ger ännu större effekt av arbetet i lokala föreningar. Vi har också utbildat föreningsutvecklare, idrottskonsulenter och fotbollsutvecklare - vilket till exempel i Småland lett till att distriktets alla 80 fotbollsutvecklare ska genomgå vår ledarskapsutbildning för att i sitt arbete med föreningar kunna arbeta än mer stärkande, inkluderande och utvecklande.

Genom nära samarbeten med SvFF och distriktsfotbollförbunden ser vi hur arbetet får ringar på vattnet och hur fler engagerade tjejer och kvinnor leder till ännu fler engagerade tjejer och kvinnor. I flera distrikt driver nu fotbollförbundet lokala nätverk för kvinnliga ledare, där vi bidrar med utbildning, inspiration och innehåll från vårt nationella nätverk. Långsiktig förändring och utveckling kan endast ske genom samarbete, från arbetet hos SvFF till det dagliga arbetet i föreningslivet. När vi lär av varandra och hjälper varandra, så skapar vi förutsättningar för att inte bara fotbollen blir bättre, utan även samhället i stort. Genom att jobba tillsammans med gemensam strategi kan vi göra svensk fotboll jämställd och inkluderande på riktigt och verkligen nå målet om att engagera 10 000 nya kvinnor i svensk fotboll. 

/Cecilia Safaee, Grundare och VD Futebol dá força Foundation.