Så ger CO2-reducering mera pengar till barn- och ungdomsfotboll

SvFF inventerar för närvarande föreningsägda fotbollsanläggningar runt om i Sverige för att hjälpa svensk fotboll att nå sina energimål. Men kännedomen om möjligheterna till ekonomiskt stöd skulle behöva öka i Föreningssverige.

Under våren har Malungs IF bytt belysningssystem i Skinnarvallens fotbollshall. Förutom att belysningsmiljön nu är perfekt anpassad för fotboll har energianvändning och kostnader minskat med nästan 90 procent. Samtidigt minskades miljöbelastningen med cirka 900 kilo CO2 per år.

Detsamma gäller för Gislaveds IS inomhushall, som efter sin energioptimering bytt ut den gamla belysningen till en energisnål och således sparar 90 procent på sin elförbrukning. Gislaved IS investering betalar sig inom ett år och nio månader.

Dessa två projekt – och andra – har delfinansierats av Svenska Fotbollförbundet, som tillsammans med energioptimeringsföretaget Rexel, sedan drygt ett år tillbaka driver ”Energiinitiativet”. Samarbetet går ut på att energioptimera, effektivisera och modernisera fotbollsanläggningar och samtidigt bidra till att föreningarna kan lägga mer resurser på barn och ungdomar som spelar fotboll. I Sverige finns drygt 1 500 klubbägda fotbollsanläggningar, av vilka de flesta snabbt kan göra mycket stora besparingar på miljö och energiförbrukning samtidigt som de frigör resurser till fotbollsverksamheten.

Vi inventerar för närvarande ett försvarligt antal föreningsägda fotbollsanläggningar runt om i Sverige för att hjälpa svensk fotboll att nå sina energimål och vi vet att det finns ett uppdämt behov av att se över anläggningar runt om i landet.

Dessvärre är föreningssverige ännu inte fullt medvetna om att ekonomiskt stöd finns att få från Energiinitiativet.

Svenska Fotbollförbundet och Rexel förenas i en strävan att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Er fotbollsförening kan också vara med på den resan.

Kontakta oss, så hjälps vi åt.

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare Svenska Fotbollförbundet

Håkan Hedberg, vd Rexel Sverige