SvFF om dagens besked från regering och FHM

Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson och generalsekreterare Håkan Sjöstrand kommenterar dagens presskonferens med företrädare för regeringen och Folkhälsomyndigheten.

- Fotbollen har drabbats hårt av pandemin. Under de 15 månader den har pågått har vi tagit emot många rapporter om spelare som slutar och lag som läggs ned – det är inget som säger att dessa spelare kommer tillbaka till fotbollen, eller någon idrott överhuvudtaget när den här prövande tiden är över. Vi måste göra allt för att behålla dem inom fotbollen, och vi behöver ansvariga beslutsfattares stöd, säger Karl-Erik Nilsson.

- Att barn- och ungdomsfotbollen har kunnat börja spela matcher igen är positivt, match- och tävlingsspel är ett grundläggande inslag och den viktigaste motivationsfaktorn i allt idrottande. Dagens besked – att den vuxenidrott som inte betraktas som yrkesmässig kan starta från och med den 1 juni är därför välkommet, även om vi hoppats att det hade kunnat ske tidigare.

- Dock är det av yttersta vikt att de restriktioner och begränsningar som ska gälla för den seniorfotboll som nu startas upp, medger att det är möjligt att genomföra en fullständig säsong med rimliga sportsliga förutsättningar. Vi utgår från att så är fallet, naturligtvis med alla nödvändiga smittskyddsåtgärder på plats.

- Vi behöver komma igång fullt ut, ytterligare en begränsad säsong skulle ha förödande konsekvenser för den breda seniorfotbollen, och de klubbar som berörs, avslutar Nilsson.

Tomma stolar på Studenternas. En av de arenor som kan erbjuda en begränsad och säkrad miljö för publik.

Den här träffsäkerheten och ändamålsenligheten som vi skulle få genom den nya pandemilagen har vi tyvärr inte sett mycket av än. Det är beklagligt, och det drabbar våra klubbar.

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare SvFF

- Vad gäller publikbegränsningen är det svårt att förstå att man inte har beaktat våra och övriga remissinstansers synpunkter. All logik och allt förnuft talar för en publikbegränsning som tar hänsyn till arenans publikkapacitet och övriga förutsättningar. 500 åskådare på Friends Arena är inte samma sak som 500 åskådare på Stora Valla, säger SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

- Den här träffsäkerheten och ändamålsenligheten som vi skulle få genom den nya pandemilagen har vi tyvärr inte sett mycket av än. Det är beklagligt, och det drabbar våra klubbar.

- Vi behöver få igång matcher och tävlingsspel på alla nivåer – inte bara den högsta eliten och barn- och ungdomsfotbollen, utan även den breda seniorfotbollen. För föreningar och aktiva är det av största vikt att dagens besked innebär just detta, och det är också vad SvFF planerar utifrån – att de serier som idag står still startar från och med den 1 juni.

- Vi är fullt införstådda att detta förutsätter fortsatta åtgärder för att förhindra smittspridning. Där vågar jag påstå att alla klubbar, ja alla inblandade överhuvudtaget, kommer att ta sitt ansvar och mer därtill – att kunna spela matcher igen betyder så oerhört mycket, avslutar Sjöstrand.