SvFF begär rättslig prövning av RIM-beslut

Riksidrottsmötets (RIM) beslut att införa en takregel, som innebär att ett specialidrottsförbund max kan erhålla 10 procent av idrottens totala ekonomiska stöd, kommer att prövas av skiljenämnd.

Efter juridisk analys, med stöd av extern expertis, har Förbundsstyrelsen beslutat att skicka en begäran om rättslig prövning av beslutet om takregel till Riksidrottsförbundet. Ärendet kommer att avgöras genom ett skiljenämndsförfarande.

Fördelningen av stödet bygger redan idag på ett stort mått av solidaritet från fotbollens sida. Trots att svensk barn- och ungdomsfotboll står för 29 procent av utbildningstimmarna, 36 procent av deltagartillfällena och 46 procent av antalet aktiva i åldrarna 7-25 år, erhåller fotbollen endast 14 procent av stödet.

Skulle RIM-beslutet realiseras innebär det att fotbollens barn- och ungdomsverksamhet går miste om ytterligare 25-30 miljoner kronor per år.

– SvFF menar att beslutet och de kännbara konsekvenser det får för barn- och ungdomsfotbollen är både orimliga och oacceptabla. Därför är det viktigt att detta nu prövas rättsligt, säger Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson.

Läs mer: