Allmänna Arvsfonden gör stickprovskontroll

Arvsfonden har meddelat att man vill göra en stickprovskontroll av hur medel till projektet Ett steg framåt har använts.

Efter det som hänt gällande en tidigare SvFF-anställds hantering av bidrag, har Arvsfonden meddelat att en stickprovskontroll av projektet Ett steg framåt kommer att genomföras.

I korthet innebär det en granskning av den ekonomiska redovisningen; bokföring, betalningar, och så vidare.

Från SvFF:s sida kommer vi att göra vårt allra bästa för att underlätta och bistå i Arvsfondens kontroll. Granskning beräknas vara avslutad under oktober månad.