Bidragsärendet polisanmäls

Tidigare idag samlades Förbundsstyrelsen för ett extra insatt möte. Vid mötet beslutades att polisanmäla den felaktiga hanteringen av bidrag som en tidigare anställd varit ansvarig för. Generalsekreteraren redogjorde muntligen för hanteringen av ärendet och svarade på frågor. 

– Det var angeläget att samla styrelsen för att få en tydlig bild av situationen. Vi fick en mycket bra redogörelse och hade en givande diskussion, som utmynnade i beslutet att polisanmäla, säger Förbundsstyrelsens ordförande Karl-Erik Nilsson.

– Styrelsen uttalade också sitt helhjärtade stöd och fulla förtroende för generalsekreteraren Håkan Sjöstrand.

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att tillsätta en utredning av hanteringen av ärendet. Chefsrådman Dag Cohen har fått uppdraget, som ska redovisas senast den 10 december.