Matchfixing: Långa avstängningar för utlandsproffs och landslagsmän

Fyra spelare - som varit avstängda under pågående utredning - har nu fått sina slutliga beslut av Disciplinnämnden. Flera av spelarna är utlandsproffs respektive har en bakgrund som landslagsspelare i futsal.

Disciplinnämnden har beslutat att stänga av spelarna i fyra, fem, sex och sju år för manipulation och otillåten vadhållning. 

Händelserna - som bland annat har inträffat på högsta nivå i svensk fotboll - har skapat stor massmedial uppmärksamhet och negativ publicitet, vilket allvarligt skadat svensk fotboll.

Besluten innebär att spelarna är avstängda från all idrott. 

De avstängda spelarna får under avstängningstiderna bland annat varken träna, spela eller utöva uppdrag inom något förbund inom RF.

Disciplinnämndens roll

Disciplinnämnden är ett fristående beslutande organ inom svensk fotboll. 

Disciplinnämnden utövar prövningsrätt i dels bestraffningsärenden enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets stadgar och dels tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler. Prövningsrätten inbegriper bland annat anmälningar från Riksombudet.

Disciplinnämndens beslut får, vad avser bestraffningsärenden enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets stadgar, överklagas till Riksidrottsnämnden eller, vad avser tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler, till Överklagandenämnden.