Ett steg framåt – för en mer inkluderande fotboll

Under tre års tid har Svenska Fotbollförbundet jobbat, både strategiskt och operativt, med att skapa bättre förutsättningar för att fler flickor med utländsk bakgrund ska få möjlighet att spela fotboll och vara med i en förening.
Under åren har detta värdegrundsmaterial vuxit fram och nu ska föreningsledare och andra, som jobbar aktivt för en mer inkluderande fotbollsrörelse, få möjlighet att använda det i sina barn- och ungdomsgrupper. Syftet med värdegrundsmaterialet är att skapa en tryggare fotbollsmiljö och att stärka både jaget och laget.

Att jobba aktivt med värdegrundsarbete i en grupp eller en förening är en av lösningarna för att synliggöra och försöka undanröja de hinder som många barn och ungdomar i Sverige har, hinder som försvårar för dem att spela fotboll och vara med i en förening. Tillsammans med målgruppen i projektet, som varit både flickor och pojkar, och andra samarbetsaktörer, har Ett steg framåt tagit fram detta värdegrundsmaterial, som ledare för barn och ungdomar ska kunna använda i sina grupper, eller i hela föreningen.

Den största delen av materialet består av värderingsövningar, med syfte att stärka både jaget och laget och att skapa trygghet i gruppen. För att kunna känna sig inkluderad är det viktigt att få vara en del av gemenskapen samt känna att det finns möjlighet att vara delaktig och kunna påverka utformningen. Inkludering handlar om att den som finns, eller vill finnas, i verksamheten ska känna sig välkommen och då är ett aktivt och långsiktigt värdegrundsarbete ett steg i rätt riktning för en mer inkluderande fotbollsmiljö.

I materialet ingår också en del, här kallad ”Fokusområden”, som tar upp demokrati, jämställdhet, integration och hedersrelaterat våld och förtryck. Du får också råd och tips på hur du ska kunna se kännetecken på om en flicka eller pojke i din grupp är utsatt för hedersproblematik och hur du i så fall bör agera.

Arbetet ska bli en naturlig del av den ordinarie verksamheten i svensk fotboll

Det material som tagits fram ska vara till hjälp för att ledare ska kunna jobba med värderingsövningar i sina grupper, med syfte att stärka både jaget och laget. Teamet har även utbildat föreningsledare kring sociala frågor inom fotbollen, plus hur man kan jobba med värdegrundsfrågor i sin organisation.

’’Ett steg framåt’’ har nu gjort sitt tredje och sista år i projektform och nu är tanken att det här arbetet ska bli en naturlig del av den ordinarie verksamheten i svensk fotboll. Man har samverkat med många andra delar inom SvFF, till exempel Skolbollen, Fotbollsskolan, Trygg fotboll, ungdomslandslagen, Plus 10 000 och UEFA Playmakers.

Läs också: