Förbundsstyrelsen tillsätter utredning

SvFF:s förbundsstyrelse beslutade idag, i enlighet med generalsekreteraren Håkan Sjöstrands rekommendation (se länk nedan), att tillsätta en utredning med anledning en före detta SvFF-anställds felaktiga hantering av bidrag.

En tidigare SvFF-medarbetare har felaktigt beviljat bidrag till en förening som hen haft förtroendeuppdrag för. Vid dagens styrelsemöte rekommenderade generalsekreteraren att Förbundsstyrelsen med anledning av detta tillsätter en extern, oberoende utredning med uppdraget att granska hur frågan hanterats. Förbundsstyrelsen beslutade i enlighet med generalsekreterarens förslag.