Life Tackle - miljöfrågor inom fotbollen

Life Tackle är ett internationellt projekt som är delfinansierat av EU:s LIFE-program och som siktar på att förbättra miljöhanteringen på och omkring fotbollsmatcher samt öka medvetenheten kring miljöfrågor inom fotbollen.

I detta projekt engageras många olika intressenter som nationsförbund inom UEFA, bland annat Svenska Fotbollförbundet, klubbar, arenaägare och supportrar. Projektet administreras av Sant’Anna Università i Pisa.

Fokus ligger bland annat på skräpavfall, speciellt när det kommer till elektronik och plast. Bristen på publika evenemang under 2020 har bromsat upp projektet, men en inledande undersökningsdel (med bland annat enkäter till arenabesökare) är genomförd och under våren 2021 har fem seminarier genomförts. En annonskampanj riktad till arenabesökare är planerad när matcher med publik nu blir tillåtna. Till hösten kommer det tillsammans med projektets andra partners att genomföras intervjuer med supportrar i samband med landskamper för att samla deras åsikter kring det relaterade arbetet som genomförs av Life Tackle.

-Ett av målen för Life Tackle projektet är att nationsförbunden som är med i projektet ska börja arbeta internt med miljömässig hållbarhet. Vi har tidigare intervjuat avdelningschefer tillsammans med projektledarna från universitetet i Pisa för att skapa en nulägesanalys. Utefter nulägesanalysen så har vi tagit fram ett dokument där vi identifierat olika områden vi kan arbeta med i våra olika avdelningar på SvFF, säger projektledare Annina Åman.

 

För mer information om SvFF:s arbete med Life Tackle

Güncel Ömer
Projektledare Life Tackle & Green Coach