Sjöstrand rekommenderar en ny oberoende utredning av bidragsärende

I onsdags meddelade Svenska Fotbollförbundet att en tidigare medarbetare med koppling till initiativet Alla är olika, olika är bra fått lämna sin roll efter att ha hanterat bidrag felaktigt och omdömeslöst.

Händelserna uppdagades under mars månad, och hanterades därefter av SvFF med stöd av extern expertis.

- Tillkännagivandet har medfört att en del tillkommande frågor har väckts, vilket är fullt rimligt. Därför kommer jag på måndagens styrelsemöte rekommendera förbundsstyrelsen att låta en oberoende, extern utredning granska både ärendet i sig och SvFF:s hantering av det. Den exakta omfattningen av uppdraget är naturligtvis upp till styrelsen att besluta om, säger SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

- Jag vill understryka att ärendet har hanterats av SvFF i samband med att händelserna blev kända för oss vilket resulterat i att de pengar som ärendet gällt återbetalats, samt att personen ifråga lämnat SvFF. Men för svensk fotbolls och min egen integritet, trovärdighet och rykte är det av största vikt att det inte finns några frågetecken kring vad som skett, och hur frågan hanterats. Därför är min rekommendation att styrelsen tillsätter en oberoende kompletterande utredning, säger Sjöstrand.