Sjöstrand om förhållandena i Qatar

VM-kvalet fortsätter för herrlandslaget som idag åker till Grekland, samtidigt fortsätter SvFF:s arbete med att försöka påverka situationen för bland annat gästarbetare i värdnationen Qatar. SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand är nyligen hemkommen från Qatar som han besökt som del av en arbetsgrupp från UEFA.

SvFF har också tillsammans med övriga nordiska förbund skrivit ett brev till FIFA, med uppmaningen att öka trycket på de styrande i Qatar.

Ni tillsammans med en rad andra förbund besökte Qatar nyligen. Vad lärde ni er?

– Vi har besökt landet flera gånger och nu träffade vi olika organisationer som FN:s oberoende arbetsrättsorganisation ILO, internationella byggfacket BWI och Supreme Committee. Det är viktigt att ha en direkt dialog och få en uppdaterad information av hur olika expertorganisationer som jobbar med frågor om mänskliga rättigheter och gästarbetares villkor ser på utvecklingen i landet. Det framkommer att förbättringar har skett de senaste åren, men också att förändringar och implementeringen tar tid.

– Sedan träffade jag själv några migrantarbetare som jag träffat tidigare och håller kontakten med som bekräftar den bilden och vikten av att fler länder informerar sig om situationen i landet och att vi blir fler som engagerar oss och driver på för fortsatta steg i rätt riktning. Vikten av att vi tar ställning och för en aktiv dialog i frågor som handlar om mänskliga rättigheter är ett synsätt vi delar med övriga förbund som nu var på plats i Doha. Vi får bekräftat att konstruktiva initiativ som verkar för att förbättra situationen är i sig bättre än att inte göra något alls, och att det är bra att så många som möjligt försöker påverka i rätt riktning. Vi tror det är ett bättre förhållningssätt och alternativ än att blunda, bojkotta, isolera och inte göra någonting alls. Fotbollen behöver ta sitt ansvar och vi ska göra vad vi kan, men sen är det såklart viktigt att andra aktörer och myndigheter också engagerar sig.

Amnesty släppte en rapport i förra veckan som pekar på andra brister. Har du ni/tagit del av rapporten?

– Amnesty är ju en av de organisationer som vi haft återkommande dialog med under de senaste åren. Deras rapport visar med all tydlighet att det finns allvarliga brister som behöver åtgärdas och de nordiska fotbollförbunden har, bland annat utifrån Amnestys rapport, nyligen tillskrivit FIFA där vi framför vikten av att växla upp arbetet med att driva på för att uppnå förbättringar kopplade till mänskliga rättigheter i landet. Det organisationerna som verkar på plats hävdar är ju att engagemanget och trycket utifrån är viktigt och bidrar till att påskynda nödvändiga förändringar, så ju fler vi är som på olika nivåer för den kritiska dialogen framåt desto bättre.

Amnesty har även informerat spelarna i herrlandslaget om läget i Qatar. Varför är det viktigt?

– Vi har en bra dialog med Amnesty och det kändes både viktigt och rätt att även spelarna ska bli informerade om situationen. Jag tog upp det med Stefan Pettersson och Janne Andersson som också tyckte det kändes rätt att göra. Sen har vi en tydlig fördelning att det är jag och Karl-Erik som jobbar med just påverkansbiten gentemot myndigheter och så vidare, men det är bra att spelare och ledare också får information.

Hur kommer ni att fortsätta arbetet framöver?

– Vi planerar för uppföljande möten framöver. Under åren vi har arbetat med dessa frågor har vi haft en bra dialog med både svenska och internationella fackförbund och organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter. Sedan handlar det också om att tillsammans med andra nationsförbund, UEFA och FIFA driva på så att vi tillsammans fortsätter detta viktiga arbete. Fler nationsförbund har nu också fått upp ögonen och vill skapa sig en bild av läget och vänder sig även till oss för att få råd om hur man kan arbeta med att föra en aktiv kritisk dialog, vilket är bra.

Läs mer: