Enad nordisk front mot europeisk superliga och VM vartannat år

Starta en superliga för de största klubblagen i Europa?
Spela VM vartannat år?
Fotbollsförbunden i Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge och Sverige är eniga om att båda dessa förslag är skadliga för fotbollen.

De nordiska förbundens hållning är att fotbollen även fortsättningsvis måste vara öppen och demokratisk och bygga på solidaritet. Införandet av stängda ligor för de redan största och rikaste klubbarna skulle rubba det nuvarande ekosystemet och de nordiska förbunden kommer att stötta UEFA, FIFA och EU i ansträngningarna att stoppa en ny europeisk superliga.

De nordiska förbunden är också starkt emot förslaget att spela VM (både för damer och herrar) vartannat år. Damfotbollens internationella mästerskap är idag under stark utveckling, men med VM-turneringar vartannat år skulle dessa turneringar åter hamna i skugga av herrturneringarna.
VM vartannat år skulle också innebära en kraftig devalvering av europamästerskapen för både damer och herrar.
Ett väl fungerande system med internationellt landskamputbyte är i fara.

Läs mer:

Gemensamma deklarationer från de nordiska fotbollsförbunden: