Positiva besked från regeringens matchfixningsutredare

Ett antal förslag på åtgärder för att stärka arbetet mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet har presenterats av regeringens särskilt tillsatte utredare Gunnar Larsson.

Bilden: Regeringens särskilt tillsatte utredare Gunnar Larsson. Foto: United Frog Studios. Källa: Kammarkollegiet.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi höll tidigare idag pressträff tillsammans med utredare Gunnar Larsson med anledning av att Utredningen om åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet presenterades. Den ansvarige utredaren presenterade ett antal förslag på åtgärder för att motverka matchfixning. Däribland:

  • Att Spelinspektionen bör ges i uppdrag att inhämta, sammanställa, analysera och sprida vidare information om misstänkt matchfixning.
  • Att Spelinspektionen utan dröjsmål ska vidarebefordra uppgifter om misstankar om matchfixning till berört specialidrottsförbund.
  • Att licenshavare med licens för vadhållning ska dela information till berörda aktörer vid misstanke om matchfixning samt på begäran av specialidrottsförbund, eller vid egen misstanke, även kontrollera om en spelare ingått vadhållning i strid med idrottens matchfixningsreglemente.

– SvFF välkomnar det gedigna arbete som utredaren utfört. Flera av de förslag som presenterats för att stärka arbetet mot matchfixning stämmer väl överens med de inspel som vi har haft till utredningen. Förutsatt att de föreslagna åtgärderna blir verklighet och kan omsättas på ett bra sätt i praktiken så kommer det innebära att svensk fotboll, tillsammans med övriga berörda aktörer, tar ytterligare kliv framåt i arbetet mot matchfixning, säger SvFF:s Integrity Officer Johan Claesson.