Utredningen av bidragsärendet pausas

Förbundsstyrelsen har på begäran av den särskilda utredaren Dag Cohen beslutat att pausa utredningen av bidragsärendet.

Dag Cohen har till Förbundsstyrelsen inkommit med en begäran om att pausa utredningen i avvaktan på att den pågående polisutredningen avslutas. Detta eftersom det är olämpligt att driva en intern utredning parallellt med en pågående polisutredning. Förbundsstyrelsen beslutade vid gårdagens möte i enlighet med Dag Cohens förslag – det vill säga att den interna utredningen tills vidare pausas, men att den omedelbart återupptas efter avslutad polisutredning.

- Det är viktigt att vi hanterar ärendet korrekt. Vi behöver därmed följa den praxis som gäller avseende interna utredningar och polisutredningar, vilket vi i och med gårdagens beslut nu gör, säger Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson.