Bengt Madsen har avlidit

Svensk fotboll har förlorat en av sina mest framträdande ledargestalter. Bengt Madsen, mångårig ledare i Svenska Fotbollförbundet och Malmö FF, har avlidit i en ålder av 79 år.

Bengt Madsen satt i SvFF:s styrelse under åren 1991-2005. När han trädde tillbaka i samband med förbundsmötet 2005 förärades han förtjänstmedaljen i guld och valdes till hedersledamot.

Under tiden i förbundet reste Madsen under många år som överledare för våra landslag. Han var också ordförande i Svensk Elitfotbolls styrelse under 16 år. Mest av allt förknippas Madsen dock med sitt Malmö FF där hans ledargärning sträckte sig över flera decennier. Under åren 1999-2010 var han klubbens ordförande och han förärades titeln som hedersordförande.

Lars-Åke Lagrell, Lennart Johansson och Bengt Madsen. En stark ledartrojka som präglat svensk fotboll. Bilden från förbundsmötet 1991 då Lagrell övertog ordförandeposten från Johansson och Madsen invaldes i SvFF:s styrelse.