Vaccinationsbevis kan krävas för tillträde till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen meddelade under onsdagen att man avser att gå vidare med förslaget om att möjliggöra användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 december 2021.
Syftet är att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper, samtidigt som verksamheter kan fortsätta att ta emot besökare.

Regeringen fattade beslutet efter att ha tagit emot en hemställan från Folkhälsomyndigheten, där myndigheten ser behov av att få tillgång till vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd. 

Svensk Fotbollförbundet bevakar frågan och återkommer med information om vad det får för följder för svensk fotboll efter det att myndigheterna i sin tur presenterat mer detaljerad information.

Kort om förslaget

  • Förslaget syftar i första hand till att minska risken för smittspridning genom att begränsa ovaccinerade personers möjligheter att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • Endast vaccinationsbevis kommer att godtas, det vill säga vaccinationsdelen i EU:s digitala covidbevis, vilket innebär att man måste vara vaccinerad.
  • Målsättningen är att de nya reglerna börjar gälla den 1 december 2021.

Läs mer: