Vi lyfter tre tydliga krav inför VM

SvFF är idag återigen på plats i Qatar. Tillsammans med andra nationella fotbollsförbund kommer vi att träffa VM-organisationen, regeringsföreträdare, lokala myndigheter och FIFA. Vid dessa möten kommer vi att framföra tre tydliga krav: Migrantarbetares rättigheter måste respekteras, HBTQ-personers rättigheter likaså och press- och yttrandefriheten måste värnas.

Det är bra och viktigt att frågor om mänskliga rättigheter, pressfrihet och migrantarbetarnas situation i Qatar debatteras allt mer. Situationen för många migrantarbetare i landet är alarmerande dålig – att inte kunna gå till sitt arbete utan att riskera sitt liv är både ovärdigt och sorgligt. Vi har själva träffat arbetare i landet öga mot öga och hört deras berättelser, det är vittnesmål som skakar om.

SvFF gjorde sin första resa till landet 2016. Att fler och fler förbund och andra aktörer engagerar sig är bra och viktigt. Vi har informerat oss om situationen, haft kritisk dialog på plats och har gång efter gång satt tryck på FIFA för att säkerställa att för oss grundläggande demokratiska rättigheter respekteras. Idag är SvFF, som en del av en UEFA-delegation, återigen på plats i Qatar för att informera oss om situationen, men också för att fortsätta sätta tryck mot både VM-organisationen i Qatar och mot FIFA. SvFF kommer att lyfta tre tydliga krav i mötet med myndigheter och FIFA.

  1. Migrantarbetarnas rättigheter måste respekteras. SvFF ställer sig bakom Byggnads och BWI:s krav på att ett migrantarbetarcenter inrättas i landet. Centret ska kunna ge stöd och legalrådgivning till migrantarbetare i landet. Det ökar stödet idag men bidrar också förhoppningsvis till en långsiktig förbättring även när finalen är spelad.
  2. Press- och yttrandefriheten måste värnas. Qatars syn på press- och yttrandefrihet har diskuterats flitigt efter att två norska journalister anhållits i landet. SvFF har haft en konstruktiv dialog med Svenska sportjournalistförbundet efter händelsen och kommer att ta med en rad frågor från dem in i diskussionerna. Journalister måste kunna bevaka VM utan risk för repressalier.
  3. HBTQ-personers rättigheter måste säkras. Vi delar den oro som flera svenska fotbollsprofiler har uttryckt kring hur man som homosexuell ska känna sig trygg och säker i ett land där homosexualitet klassas som ett brott. Människors rätt att älskade den man vill måste respekteras.

Att ställa den här typen av krav är viktigt. Det är ett ansvar vi och alla nationsförbund har, men det vilar också tungt på den organisation som faktiskt ytterst ansvarar för VM, nämligen FIFA. Redan 2019 skickade SvFF en utförlig rapport till FIFA där vi tydligt redogjorde för våra möten på plats i landet, och där vi framhöll att mer måste göras för att säkerställa migrantarbetarnas rättigheter. Så sent som för två veckor sedan tillskrev vi återigen FIFA, denna gång gällande press- och yttrandefrihet efter att två norska journalister arresterats i landet. Tyvärr har inte mycket hänt från FIFA:s håll sedan dess.

Nu är vi i landet igen tillsammans med kollegor från andra förbund inom UEFA. Vi har fått höra att vi är naiva. Men vi tror, fullt och fast, på att hålla oss informerade, kritiskt diskutera och göra vad vi kan för att påverka de som har makten att förändra och förbättra. Vi är trots allt ett fotbollförbund som verkar inom fotbollens institutioner och regelverk. Vi lutar oss mot organisationer som har lång erfarenhet och kunskap om dessa viktiga frågor. De signaler vi har fått från organisationer som Amnesty, ILO (FN:s fristående fackliga organ) och Byggnads har varit tydliga: fortsätt engagera er, fortsätt vara kritiska.

Vi har varit tydliga med vad vi tycker i såväl stängda rum som i media. När nu flera andra förbund också öppet protesterar och driver på för mänskliga rättigheter ökar pressen på myndigheterna. Här har såklart även politiken och näringslivet en viktig roll att spela. Ju fler vi är som står upp för grundläggande demokratiska rättigheter och ställer krav på förbättringar desto bättre.

Att Qatar fick VM 2022 var ett felaktigt beslut. Nu måste FIFA göra sitt för att förhindra att kränkningar av mänskliga rättigheter sker i vårt namn.

Karl-Erik Nilsson, ordförande Svenska Fotbollförbundet

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare Svenska Fotbollförbundet