Uppdaterade riktlinjer för svensk fotboll

SvFF har idag uppdaterat sina riktlinjer med anledning av att antalet åskådare vid offentliga tillställningar inomhus från och med 19 januari högst får uppgå till 500 personer.

För en arrangör som kan dela in sin anläggning i avgränsade sektioner gäller dock publiktaket på 500 personer per sektion. Vaccinationsbevis ska användas som smittskyddsåtgärd vid offentliga tillställningar med fler än 50 besökare.

Mot bakgrund av den kraftigt ökande smittspridningen har SvFF tidigare beslutat att den utbildnings- och konferensverksamhet som SvFF anordnar ska genomföras digitalt till och med den 28 februari 2022. I och med denna uppdatering medges dock ett begränsat undantag för att kunna genomföra fysisk utbildnings- och konferensverksamhet om aktiviteterna inte kan genomföras digitalt, eller om det annars föreligger synnerliga skäl. Detta förutsätter att tillfredsställande smittskyddsåtgärder kan vidtas.

Fortsatt gäller:

  • För offentliga tillställningar inomhus (t.ex. fotbolls- och futsalmatcher) gäller att vid arrangemang med fler än 20 åskådare tillåts enbart sittande åskådare och de ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meters avstånd mellan sällskapen. För arrangemang med fler än 50 åskådare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övriga restriktioner.
  • Ordinarie tränings- och matchverksamhet kan alltjämt fortgå. Var och en är dock skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridningen av covid-19.
  • Avrådan från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas kvarstår till den 9 februari. Avrådan gäller inte sådan idrott som är yrkesmässig.
  • Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av t.ex. en sportanläggning ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder, bl.a. krav på att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av tillgänglig yta. Vissa av åtgärderna behöver inte efterlevas under den tid som anläggningen uteslutande används för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 eller senare.