Reboot får fortsatt stöd

Svenska Fotbollförbundet får ytterligare stöd från svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden) för sysselsättningsprojektet Reboot – Football for jobs. ESF-rådet har beviljat vår nya ansökan på 20,3 miljoner kronor vilket innebär att vårt projekt kan fortsätta ytterligare ett år.
- Jag är både glad och stolt över att vi har genomfört ett så bra projekt så vi nu får möjlighet att fortsätta, säger Caroline Waldheim, chef för hållbarhet och samhället vid Svenska Fotbollförbundet.

Sedan december 2020 har SvFF i samarbete med ESF-rådet bedrivit projektet Reboot - Football for jobs på fyra orter i landet; Göteborg, Motala, Norrköping och Umeå. Gemensamt för dessa orter är att de alla har utsatta och idrottssvaga områden med särskilda behov.

Projektet har främst riktat sig till unga utan sysselsättning där målet har varit att deltagarna kommit i arbete, utbildning eller kommit närmare arbetsmarknaden. Via utbildningsinsatser som arbetsmarknadskunskap, studievägledning och fotbollens egna ledarutbildningar i kombination med fysisk träning samt praktik i både föreningslivet, skola och näringsliv så har deltagarna stärkt både sina kunskaper och självförtroende.

...ett bevis för att svensk fotboll har en roll att fylla i samhället.

Många har glädjande nog redan lämnat projektet för arbete eller studier.

- De goda resultat som projektet hittills har uppvisat är givetvis ett tydligt och bra bevis på att vår utbildningsmodell från svensk fotboll är både relevant och framgångsrik och inte minst ett bevis för att svensk fotboll har en roll att fylla i samhället. Då känns det givetvis roligt att få fortsätta och återigen få förtroende från ESF-rådet, säger Caroline Waldheim.

Från april 2022 kommer projektet fortsätta i delvis ny tappning då SvFF har blivit beviljade nytt stöd från ESF-rådet inom programmet React-EU som syftar till att motverka arbetslöshet och utanförskap till följd av pandemin. Målgruppen fortsättningsvis kommer också vara främst unga, och mer specifikt de som fått sin sysselsättning påverkad av pandemin. Projektet kommer fortgå till och med april 2023.