Samarbetspartners

I initiativet Alla är olika - olika är bra samarbetar vi i Svenska Fotbollförbundet med vår mångåriga partner ICA.

ICA och Svenska Fotbollförbundet är två organisationer som vilar på samma värdegrund: alla ska behandlas lika, vi ska göra varje dag lite enklare och gladare för alla invånare i Sverige.
Alla ungdomar i Sverige måste få en möjlighet skapa en bra plattform för framtiden för att kunna bidra i samhället. Fotbollen och föreningslivet spelar en viktig roll för integrationen av nyanlända ungdomar, och därför vill vi vara med i Svenska Fotbollförbundets arbete med detta.

Anders Svensson, VD, ICA Sverige AB

 

Anders Svensson, VD, ICA Sverige

Partner