Fördomar och normer

Fördomar handlar om förutfattade meningar om en människa eller företeelse som en person skapat själv, innan hen bekantat sig med den här människan eller företeelsen. Fördomar handlar ofta om okunskap. När vi inte känner till hur det verkligen förhåller sig tvingas vi gissa, anta och generalisera.

Det här är ett av de fyra teman som återfinns i "Ett steg framåt - för en mer inkluderande fotboll".

Övningar

Till det här finns det övningar i "Ett steg framåt - för en mer inkluderande fotboll". Syftet med övningarna är att bli medveten om olika fördomar och normer i samhället, både sina egna och andras.

Ofta riktar sig fördomarna mot en hel grupp av människor, som till exempel människor från ett visst land eller människor med ett visst utseende.

Fördomar byggs upp av rykten, skvaller och sådant som hörts tidigare. Oftast stämmer inte fördomarna med verkligheten. De kan ändå vara ett hinder för att bli bekant med någon eller för att få ett förtroende att växa fram. I värsta fall kan fördomar leda till diskriminering och rasism.

Alla människor har fördomar.

Normer är oskrivna regler och idéer kring hur människor förväntas vara, bete sig, leva och se ut. Normer påverkar på alla möjliga nivåer: relationer, synlighet, lagstiftning, det egna måendet och mycket, mycket mer. Normer är något vi lär oss under uppväxten och det kan innebära konsekvenser om du bryter mot normen. Det är vi människor som skapar normer och även vi som kan förändra dem. Vissa normer ändras snabbt medan förändring av andra normer kan kräva att många människor gör motstånd, protesterar och medvetet gör tvärtemot vad normen säger under lång tid.

En normmedveten idrott innebär att vi som verkar inom idrotten är medvetna om de normer som präglar oss och kan förhålla oss till dem. Normmedveten idrott lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar för utövare och ledare. Dessutom arbetar vi aktivt för ledarskap, resursfördelning och representation som minimerar ojämlikhet och ojämställdhet – ett arbete där ansvaret för förändring bör ligga på dem som har makt och är mest självklara i sammanhanget. Det handlar om att sätta på sig ett par normmedvetna glasögon och sedan filtrera vardagen igenom dem. På så sätt kan en organisation förändra och utveckla sin verksamhet.

Exempel på övning

Ett skott framåt

Syftet med övningen är att bli medveten om att det finns olika typer av hinder i livet, för alla människor. Övningen tar upp orättvisor, makt, diskriminering, privilegier och normer.

  • PLATS: Fotbollsplan – omklädningsrum - teorisal
  • UTFÖRANDE: Låt deltagarna, minst tio stycken, placera ut sig framför målet, enligt bilden. Alla ska ha en varsin boll. Säg till att de snart ska få skjuta sina bollar i mål, från den plats de står på. De som gör mål kommer att få ett bra och lyckligt liv. Be dem sedan en efter en att skjuta bollen mot målet. Flera av deltagarna kommer att uppleva övningen som orättvis, då en del står jättelångt från målet och en del har flera personer (hinder) framför sig när de ska skjuta.
En orättvis övning som leder till diskussion och sätter igång tankegångarna hos deltagarna.

Variant 1: Låt deltagarna, minst tio stycken, sitta ner i rader i ett omklädningsrum eller teorisal. Ställ en papperskorg vid den främre raden. Be alla deltagare att skrynkla ihop tre papper, eller använda andra befintliga saker som går lätt att kasta. Be några deltagare i mitten att stå upp och alla de andra att sitta ned. Säg att alla snart ska få kasta sina pappersbollar. De som träffar papperskorgen kommer att få ett bra och lyckligt liv. Be dem sedan att kasta sina pappersbollar i papperskorgen, från den plats de är på. Under övningen kommer det upplevas som orättvist av deltagarna. Varför får vissa vara närmare papperskorgen? Varför får några stå upp?

Variant 2: Lägg till ett pris till vinnaren. Detta leder sannolikt till ytterligare reaktioner på orättvisa bland deltagarna. Diskussion: Samtala med deltagarna om att övningen ÄR orättvis. Tala om för deltagarna att det är förstås mycket lättare för de som sitter eller står nära att träffa papperskorgen eller målet. Ta också upp att bara för att några sitter eller står nära utan hinder framför sig, betyder det inte att de träffar papperskorgen. Bara för att några sitter eller står längre bak med hinder (andra deltagare) framför sig, betyder det inte att alla där bak missar. Det handlar om olika förutsättningar och strukturer som gör att fler som är långt fram träffar.

En översikt på övningen på en fotbollsplan, men det finns också andra varianter av övningen.

Frågor att diskutera:

  • Vilka grupper av människor är det som oftast slipper hinder i livet?
  • Vad är det som gör att vissa grupper av människor inte har samma hinder i livet som andra?

Fler övningar på temat "Fördomar & normer" hittar du på sidorna 44-51 i: Ett steg framåt - för en mer inkluderande fotboll (pdf)