Identitet, självkänsla och självförtroende

Vem är jag? Varför är jag den jag är?
Detta är frågor som alla, med stigande ålder, funderar på då och då. Det finns många saker som gör dig till den du är. En del har du med dig från att du föddes. Andra påverkas av hur din familj är, hur du växer upp, vilka du umgås med och annat som du är med om. Alla de här sakerna är delar av din identitet.

Det här är ett av de fyra teman som återfinns i "Ett steg framåt - för en mer inkluderande fotboll". 

Övningar

Till det här finns det övningar i "Ett steg framåt - för en mer inkluderande fotboll". Syftet med övningarna är att deltagarna, tillsammans med andra, ska få fundera på vem de själva är och vad de har för värderingar. De kommer också få tips på hur de kan göra och tänka för att förbättra sin självkänsla och sitt självförtroende.

Identitet är känsla av att du är en egen person och personlighet, med egna egenskaper, tankar, känslor, åsikter och drömmar. När du lär dig och är med om nya saker kan du förändras.

Självkänsla är den grundkänsla du har inför din egen person. Det handlar om hur du värderar dig själv. Din självkänsla kan dock påverkas av hur du blivit behandlad genom livet, om du blivit respekterad, sedd och synliggjord. Om du har en bra självkänsla känner du oftast att du duger som du är och du blir lättare accepterad av omgivningen. Du känner dig lugn och trygg och det blir enklare att skapa bra relationer. Om självkänslan är sämre så har du svårare för att ta kritik och motgångar. Du kan känna dig dålig som person och rädd för att misslyckas.

Självförtroende handlar om hur bra du tror att du klarar av olika saker. Du kan ha bra självförtroende inom vissa områden, men sämre inom andra. Du kanske är jätteduktig på matematik men inte så bra på fotboll.

Självförtroende handlar mer om att göra och självkänsla om att vara.

Ditt självförtroende, din självkänsla och din identitet formas under hela livet. Om du inte har så bra självkänsla eller självförtroende så kan du jobba aktivt med att förbättra det. Då kan det vara bra att prova nya saker och att se till att hamna i nya situationer, även om det känns jobbigt.

Självkänslan och självförtroendet kan byggas upp med hjälp av att prata med andra människor, testa nya saker, skaffa sig värdefulla erfarenheter och att befinna sig i sammanhang där du möts av respekt och omtanke. Du är helt unik, det är något som du kan vara helt säker på. Det finns bara en enda person i världen som är exakt som du.

Häftigt va?

Exempel på övning

Speedo

Syftet är att alla kommer igång att prata med varandra och får möjlighet att lära känna varandra.

 • PLATS: Fotbollsplan – omklädningsrum - teorisal
 • UTFÖRANDE: Dela upp gruppens deltagare i par, där den ena är nummer ett och den andra är nummer två. Alla deltagare med nummer ett bildar en cirkel med ryggarna inåt. Alla med nummer två ställer sig framför sin kompis i paret. Det ska då bildas två cirklar, där paren står med ansiktena mot varandra. Nedan finns förslag på olika samtalsämnen. Ledarens uppgift är att läsa upp ett samtalsämne, varpå paren pratar fritt om det. Ledaren bedömer när samtalen ska brytas, förslagsvis efter cirka 30-60 sekunder. När paren pratat klart och står tysta tar deltagaren i den yttre cirkeln ett steg till höger, så att nya samtalspar bildas. Det är viktigt att båda i paren ska hinna prata innan tiden är slut.
Översikt på övningen.

Exempel på frågor:

 • När tycker du det är viktigt att våga säga ifrån?
 • Har du någon förebild? I så fall, vem?
 • Vad tycker du är bra med Sverige?
 • Vad tycker du är mindre bra med Sverige?
 • Vilket språk skulle du vilja kunna prata flytande, förutom
  de du redan kan?
 • Vilket djur skulle du helst vilja vara?
 • Om du fick vara en superhjälte, vilken superkraft skulle du
  ha då?
 • Vart skulle du vilja resa, om du fick möjligheten att välja?
 • Vilken person/vilka personer betyder mycket för dig och
  varför?
 • Vad tänker du på när du hör ordet ”drömmar”?
 • Vad är viktigt att tänka på när du arbetar i grupp?
Hur handuppräckningen i gruppen går till.

Tips på hur du som ledare kan bryta och byta samtalsämne: Höj din hand i luften så att alla deltagare kan se den, när någon av deltagarna ser ledarens hand ska de också höja sin hand i luften och samtidigt bli tysta och pausa samtalen. Till slut står alla deltagare och ledaren med en hand i luften och är tysta.