Respekt och tillit

Respekt handlar om att vara vänlig mot andra människor. Respekt innebär även att tänka på hur någon annan känner och att behandla en annan människa på samma sätt som du själv vill bli behandlad.

Det här är ett av de fyra teman som återfinns i "Ett steg framåt - för en mer inkluderande fotboll".

Övningar

Till det här finns det övningar i "Ett steg framåt - för en mer inkluderande fotboll". Syftet med övningarna är att deltagarna ska få träna på samarbete och att lita på andra människor samt att bygga upp en gemenskap i gruppen.

Du kan ha respekt för någon annan eller dig själv. Att visa respekt för någon visar att du bryr dig om någons känslor och välmående.

Tillit handlar om att lita på någon och att ha förtroende för någon. Det kan till exempel vara en kompis, en lärare eller en tränare.

Att respektera varandra och att lita på varandra är grunderna till en bra vänskap, en bra relation eller en bra gemenskap i en grupp. Inom ett lag är det också mycket viktigt att visa respekt och att kunna lita på varandra. Detta är ingenting som bara kommer av sig självt, utan det krävs att jobba aktivt med det och prata om hur det ska vara i gruppen.

Exempel på övning

Fånga eller nicka

Syftet med den här övningen är att träna på samarbete och reaktionsförmåga.

I övningen "fånga eller nicka" tränar deltagarna både på att samarbeta och reaktionsförmåga.
  • PLATS: Fotbollsplan
  • UTFÖRANDE: Börja med att para ihop deltagarna två och två (deltagare 1 och deltagare 2). Deltagare 1 (eller tränare) kastar en boll i huvudhöjd till deltagare 2. Under tiden bollen är i luften säger kastaren högt ”fånga” eller ”nicka”. Om kastaren säger fånga ska deltagare 2 fånga bollen med händerna och om kastaren säger nicka ska bollen nickas. Efter några kast byter paret uppgifter med varandra. Stegra övningen till att spela bollen på marken och då säga ”vrist” eller ”bredsida”. Stegra övningen genom att antingen ”fånga” eller gå på ”volley” med foten, där kastaren då måste kasta lägre. Stegra övningen ytterligare genom att deltagaren som tar emot bollen, gör tvärtom mot vad ledaren säger, till exempel: Om deltagare 1 kastar bollen och säger “nicka” så ska deltagare 2 “fånga” bollen istället.

Fler övningar på temat "Respekt och tillit" hittar du på sidorna 35-43 i: Ett steg framåt - för en mer inkluderande fotboll (pdf)