Vänskap och gemenskap

En kompis kan du göra roliga saker tillsammans med och ni kan må riktigt bra tillsammans. Men en kompis kan ibland göra att du blir ledsen eller sårad.
Alla människor har inte kompisar, en del kanske för att de inte tycker att det är så viktigt och andra för att de kanske inte vet hur de ska göra för att få kompisar.

Det här är ett av de fyra teman som återfinns i "Ett steg framåt - för en mer inkluderande fotboll". 

Övningar

Till det här finns det övningar i "Ett steg framåt - för en mer inkluderande fotboll". Syftet med övningarna är att träna på att samarbeta med varandra och att diskutera olika typer av vänskap. Att se att det finns gemensamma egenskaper, likheter eller intressen med personer du inte känner är ett annat syfte.

Riktigt vänskap innebär att vara öppen och ärlig mot varandra och att ni har förståelse och förtroende för varandra. Ni känner sympati och empati med varandra och ni både ger och tar. Respekt och tillit, som är ett annat tema i detta material, är grunden för bra vänskap.

Gemenskap innebär att känna sig delaktig i till exempel en klass, ett lag eller någon annan typ av grupp. Ni arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål och ni lyssnar på och respekterar varandra. Att vara en del av någonting större är viktigt för en människas utveckling och att hjälpa varandra och göra något tillsammans mår de flesta bra av.

Exempel på övning

Fotbollsön

Syftet med denna övning är att få deltagarna att vara uppmärksamma på omgivningen och samtidigt samarbeta med varandra så alla får en plats på en ”ö”.

Ju färre "öar" desto trängre blir det och desto mer samarbete krävs av gruppen.
  • PLATS: Fotbollsplan
  • MATERIAL: Rep eller rockringar
  • UTFÖRANDE: Dela ut ett rep eller en rockring till varje deltagare, som de placerar ut i en cirkel. Cirkeln ska föreställa en ö, som de själva ställer sig i. Anpassa antalet rep/rockringar till gruppens storlek och syftet med övningen. Alla ska ha en varsin boll. På en given signal från ledaren ska alla lämna sin egen ö och fritt röra sig runt med boll. Under tiden deltagarna förflyttar sig plockar ledaren bort några öar. Vid ny signal ska deltagarna placera sig på en ö, vilket innebär att deltagarna måste vara flera stycken på en ö för att inte hamna i “vattnet”. Deltagarna får själva hitta på kreativa sätt att få plats med så många som möjligt på en ö. Ledaren plockar sedan bort fler och fler öar, så att antalet deltagare på varje ö blir fler för varje gång. Hur många öar kan plockas bort utan att deltagare hamnar i vattnet?
Alla deltagare ska ha varsin boll.

Variant: Du som ledare kan även ropa upp en siffra som deltagarna ska gruppera sig efter på öarna. Exempel om en ledare ropar ut siffran tre skall deltagarna snabbt placera sig tre och tre på öarna. Tänk på att siffran ska stämma överens med antalet deltagare.