Jämställdhet

Jämställdhet

Värdegrund

Vi föregår med gott exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt motverkar alla former av diskriminering och är pådrivande i arbetet för jämställdhet och integration.

Kränkande och sexistiska beteenden splittrar och skapar otrygghet. Fotbollen ska vara en arena som bygger på ömsesidig respekt och trygghet.

Förbunds- och föreningsutveckling

Svenska Fotbollförbundet ska vara pådrivande i jämställdhet och mångfald inom svensk fotboll. SvFF ska också arbeta för att stärka fotbollens roll som viktig samhällsaktör i dessa frågor.

SvFF uppmuntrar och driver organisatorisk utveckling samt verksamhetsutveckling med särskilt fokus på jämställdhet och mångfald i förtroendemannaleden.

Läs mer: