Ett steg framåt

Att jobba aktivt med värdegrundsarbete i ett lag eller i en grupp är ett steg framåt för att få fler att känna sig trygga, sedda och inkluderade.

SvFF har tagit fram detta värdegrundsmaterial till dig som ledare för barn och ungdomar, så att du kan få tips och idéer till din verksamhet.

Den största delen av materialet består av värderingsövningar, med syfte att stärka både jaget och laget och att skapa trygghet i gruppen. Övningarna grundar sig på fyra olika teman:

En annan del i materialet tar upp baskunskap om demokrati, jämställdhet, integration och hedersrelaterat våld och förtryck. Du får också råd och stöd kring hur du bör agera om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa.

Ett aktivt och långsiktigt värdegrundsarbete är ett steg framåt för en tryggare och mer inkluderande fotbollsmiljö.

Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra miljö som möjligt.

Läs mer/ladda ner

Ett steg framåt - för en mer inkluderande fotboll

Testa övningarna i ditt lag

Tips och övningar