Anläggningsfonden – miljösäkring av konstgräsplaner

Konstgräs har gjort det möjligt att effektivare utnyttja fotbollsplaner under en större del av året och därmed ge fler barn och unga chansen att spela fotboll. SvFF arbetar för att miljösäkra dessa anläggningar så att underhåll kan göras och fotboll kan spelas utan risk att mikroplaster och föroreningar sprids.

SvFF har sedan lång tid tillbaka en anläggningsfond där föreningarna kan ansöka om bidrag.

Anläggningsfonden har under 2020 enbart beviljat medel för att miljösäkra konstgräsanläggningar. Föreningar kan via anläggningsfonden ansöka om medel för exempelvis dränering, granulatfällor och filter, miljöstationer eller andra åtgärder enligt Naturvårdsverkets vägledning för konstgräsplaner.

SvFF:s Anläggningskommitté godkände ansökningar för 13 projekt under 2020 och cirka 2 miljoner kronor betalades ut i stöd till dessa lokala projekt.

SvFF har även tagit fram rekommendationer för drift och skötsel av konstgräsplaner och erbjuder dessutom utbildningar till föreningar och kommuner.

Kontakt

Vill du veta mer om Energiinitiativet eller Anläggningsfonden svarar vi gärna på dina frågor.