Energiinitiativet

Tillsammans med Rexel Sverige AB, officiell energipartner till svensk fotboll, har vi skapat Energiinitiativet som har som målsättning att reducera elförbrukningen vid föreningarnas anläggningar.

SvFF har tillsammans med partners sedan mer än 15 åren arbetat brett för att energieffektivisera anläggningar och klubbstugor i hela Sverige. Detta kan ske genom att äldre anläggningar energieffektiviseras, och genom att nya anläggningar byggs så energieffektivt som möjligt.

Samarbetet med Rexel innebär i korthet att företaget går in och inventerar och projekterar fotbollsanläggningar med innovativa och energisnåla lösningar.

Initiativet bidrar i sin tur till att föreningarna kan lägga mer tid och resurser på att utbilda barn och ungdomar.

Föreningar och anläggningsägare kan också ansöka om bidrag ur Energiinitiativet. Ansökan ska innehålla presentation av projektet, ritningar, kostnadsberäkning, finansieringsplan, driftkalkyl och uppgift om anläggningen kommer att nyttjas av båda könen. Ansökningarna kan ta tid att behandla då Rexel åker ut till varje anläggning och gör en kostnadsfri energikartläggning. Utifrån vad denna ger för resultat påbörjas en
projektering av eventuella åtgärder. När allt är färdigprojekterat och prissatt behandlas frågan om bidragets storlek och hur en fullständig finansiering kan lösas. Därefter kan själva arbetet startas.

Kontakt

Vill du veta mer om Energiinitiativet eller Anläggningsfonden svarar vi gärna på dina frågor.