Roller och ansvar

Plus 10 000 är ett initiativ där vi tillsammans driver och inspirerar!

Distrikt

Styrelsen ansvarar för:

 • Att vara pådrivande i jämställdhet och mångfald inom svensk fotboll samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör
 • Att säkerställa att Plus 10 000 är en del av distriktets strategi och målarbete och finns med i verksamhetsplanen
 • Att följa upp distriktets målsättningar inom Plus 10 000

Kansli ansvarar för: 

 • Att utse två ambassadörer och eventuellt tillhörande arbetsgrupp/nätverk
 • Att ta fram mål och handlingsplan tillsammans med ambassadörer och eventuell arbetsgrupp/nätverk
 • Att vara ett stöd till ambassadörerna
 • Att handlingsplanen genomförs 
 • Att följa upp mål och aktiviteter
 • Att uppföljning sker till styrelse och SvFF
 • Att utse en kontaktperson för kommunikation för SvFFs sociala kanaler, så som web, FB, Teamsights, storytelling
 • Att utse representant som deltar från styrelse eller kansli på regionala-och nationella träffar

Ambassadörer ansvarar för:

 • Att vara delaktig i framtagande av handlingsplan tillsammans med kansli
 • Att genomföra de aktiviteter som du är ansvarig för utifrån distriktets handlingsplan
 • Att närvara på regionala-och nationella träffar
 • Att sprida kommunikation inom distriktet till föreningar och andra intressenter
 • Att vara medlem i TeamSights, uppdaterad på aktuell information, medverka på skypemöten och utbildningar inom TeamSights

Svenska Fotbollförbundet

Har ett övergripande och ett samordnande ansvar och ska bland annat stötta med kunskap och inspiration till distriktens arbete inom Plus 10 000.

SvFF ansvarar:

 • För stöd och verktyg till distriktens arbeten
 • För en nationell handlingsplan
 • För att samla ambassadörer nationellt och regionalt
 • För uppföljning och rapportering till SvFFs styrelse
 • För att bilda en arbetsgrupp med distriktsrepresentation
 • För kommunikationsplattform, för spridning av information om initiativet via: Svenskfotboll.se, svensk fotbolls Facebooksida, nyhetsbrev till distrikt och föreningar
 • För dokumentation och stöd inom kommunikation via verktyget Team Sights
 • För profilering av varumärket Plus 10 000

Partner