Om projektet

Reboot – football for jobs är en utbildningssatsning från SvFF i samarbete med Göteborgs Fotbollförbund, Östergötlands Fotbollförbund och Västerbottens Fotbollförbund.

Reboot – football for jobs är i full gång och genomförs i Göteborg, Motala, Norrköping och Umeå under 2021-2022. Projektet riktar sig till främst unga som står utanför arbetsmarknaden. Under projektets gång får deltagarna ta del av en utbildning som bla. innehåller arbetsmarknadskunskap, fotbollens ledar- och domarutbildningar och studievägledning. Detta kombineras med fysisk aktivitet i olika former samt praktik i fotbollsföreningar och näringsliv. 

Projektets huvudmål när utbildningen är klar är att deltagarna kommit i sysselsättning i form av arbete, utbildning eller närmat sig arbetsmarknaden. Reboot syftar till att öka möjligheterna till sysselsättning för tjejer och killar som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden samt att stärka deltagarnas arbetslivserfarenhet genom praktikmöjligheter. I förlängningen handlar projektet om att ta fram en metodmodell där utbildningsinsatser tillsammans med fotbollens erfarenheter av ledarskap och föreningsliv leder till ökad sysselsättning i samhället.

Projektet finansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden som stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Missa inte filmen om

Reboot - football for jobs

Kontakta oss