Ett steg framåt

”Ett steg framåt” är ett initiativ, finansierat av Arvsfonden, som ska utveckla ett värdegrundsdokument. Genom att vara ute i skolor och föreningar och träffa målgruppen, som är barn och ungdomar 7-25 år, ska vi genomföra fotbollsaktiviteter ihop med värderingsövningar. Detta arbete kommer i ett första skede genomföras i tolv fotbollsdistrikt i landet. Vi vill ta ett steg framåt både på fotbollsplanen och i integrationsarbetet, när det gäller våra barn och ungdomar. Ett steg framåt för fotbollsrörelsen och i samhället i stort.

Fotboll är den största sporten för barn och ungdomar i Sverige idag. Även om andelen flickor som spelar fotboll växer, så är det fortfarande dubbelt så många pojkar som spelar fotboll. För pojkar med utländsk bakgrund är fotbollen en stor och viktig arena, medan detta inte är fallet för flickor med utländsk bakgrund. En särskild målgrupp är flickor som lever med hedersrelaterade normer och värderingar. Detta är en stor utmaning för svensk fotboll. Idrotten i stort och fotbollen specifikt är en viktig kraft i integrationsprocessen.

Svenska Fotbollförbundet vill initiera och genomföra ett gediget värdegrundsarbete med utgångspunkt i demokrati, jämställdhet och integration, med särskilt fokus på HRV (hedersrelaterad våld och förtryck). Kunskap ska utvecklas utifrån gräsrotsperspektiv med målgruppens önskemål och erfarenheter i fokus. Svensk fotboll är i behov av ett värdegrundsdokument för att kunna identifiera värderingar och normer som är i strid med demokrati, jämställdhet, integration och HRV. Våra viktiga föreningsledare behöver kunskap och instrument för att kunna arbeta förebyggande och för att veta hur man ska förhålla sig till yttranden och beteenden som innebär kränkningar.

”Ett steg framåt” - Syfte och mål

  • Skapa möjligheter för flickor med utländsk bakgrund att spela fotboll och att vara med i en fotbollsförening
  • Engagera pojkar, särskilt pojkar med utländsk bakgrund, då det är angeläget att arbeta med pojkars normer och värderingar
  • Ta fram en mål- och åldersgruppsanpassad utbildning i demokrati, jämställdhet och integration, som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck, tillsammans med målgruppen

Hur kan vi hjälpa er förening?

Ansvarsdistrikt: Vi är ute fysiskt och genomför aktiviteter och utbildningar i förening och skola

  • Vi genomför fotbollsaktiviteter och värderingsövningar, efter skoldagens slut
  • Vi hjälper föreningar som vill jobba med frågor inom demokrati, jämställdhet, integration och HRV
  • Vi hjälper föreningar som vill arbeta med att nå nya målgrupper (spelare/ledare/förtroendevalda)
  • Vi hjälper föreningar som vill inleda samarbete med närliggande skolor

Övriga distrikt: Vi finns som bollplank samt kan göra besök hos förening och skola

  • Vi vägleder föreningar som vill jobba med frågor inom demokrati, jämställdhet, integration och HRV
  • Vi vägleder föreningar som vill inleda samarbete med närliggande skolor
  • Vi vägleder föreningar som vill arbeta med att nå nya målgrupper (spelare/ledare/förtroendevalda). 

Våra projektledare 

Ellinor Johansson +46722454909 Stockholm, Bohuslän, Dalsland, Medelpad, Ångermanland.

Güncel Ömer +4670 3821528 Göteborg, Jämtland/Härjedalen, Västergötland.

Caroline Larsson +46 70 3821525 Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland. 

Teamleader

Anneli Bergdahl +46 70 3821527